Beredskapsledelsen i kommunen har nå i formiddag hatt møte grunnet værsituasjonen som oppstod i morgentimene der det i løpet av kort tid kom ekstremt mye nedbør.

Dette fikk spesielt konsekvenser for vannstanden i Ertsbekken på Tonstad der vannet gikk godt over sine bredder og truet blant annet deler av bebyggelsen i Litlemohagen. I tillegg til store mengder med nedbør førte også en tett rist i Åsbrotbekken til oversvømmelse. Risten er nå fjernet, det samme er en annen rist, da som et forebyggende tiltak. Vi vil be publikum om å opptre varsomt skulle vannstanden ta seg opp igjen, da spesielt på veien opp til Tonstadli/Litleli.

Situasjonen er pr. nå under kontroll, men Teknisk drift og enhet for bygg og eiendom vil ha folk i beredskap utover ettermiddagen og kvelden.