Om kort tid blir dagsturhytta i Sirdal satt opp i området mellom Seland og Sagåna. Hytta blir plassert like ved turvegen som går frå Tonstad til Seland og som på folkemunne blir omtala som «Selandsrunden»

I samband med etablering av dagsturhytta, ønsker vi nå å få inn forslag til namn på denne. Har du lyst til å vere med å komme med forslag,  og samtidig være med i trekninga av eit årskort på Tonstadbadet,  sender du ein e-post til ash@sirdal.kommune.no  innan fredag 24.mai med ditt forslag.  

Kva for eit namn som blir valt vert avslørt i samband med eit opningsarrangement i Juni.