Fra 01.12.2021 er det gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Det blir derfor innført bruk av munnbind i helse og omsorgstjenesten fra i dag 01.12.21 og inntil videre.

Det gjelder alle avdelingene i enhet helse og pleie - og omsorg.

Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Vennlig hilsen kommuneoverlege Paul. O. Vindelev