På heimesida vår har me ei god oversikt over planar og reglement som gjeld for skulane i Sirdal.

Her finn du informasjon om dette: Informasjon og reglement skulane i Sirdal

 

Me har oppdatert informasjon som gjeld nettbaserte hjelpemiddel til eksamen, i tråd med nasjonale føringar frå Utdanningsdirektoratet.

Oppdatert versjon finn du ved å følgja lenka ovanfor, eller gå inn på dette dokumentet: Nettbaserte hjelpemiddel - eksamen 10. trinn