Selv om det var litt i overkant kaldt og surt til å være den første dagen i april, så varmet grillpølsene veldig godt som ble servert da leder i oppvekst og levekår - Glenn Oliver Josdal og Inge Sigbjørn Biktjørn - medlem i levekårsutvalget, inviterte 10. klasse ved Tonstad skule for en offisiell åpning av det nye grillområdet. Josdal stod selv for grillingen og det var liten tvil om at han har like god kontroll på grillklypa som han har med klubba når vedtak i oppvekst og levekår skal "bankes igjennom". 

Josdal og Biktjørn er begge i arbeidsgruppa som har hatt som oppgave å få på plass både ny grill og følge opp arbeidet med opparbeidelse av området der grillen er plassert. Midlene som er brukt i denne sammenhengen kommer fra levekårsutvalget sin innvesteringspott som blant annet blir brukt til utvikling av forskjellige nærmiljøtiltak. Planen har vært å få ferdigstilt dette prosjektet innen grillsesongen - og allerede nå står alt ferdig. 

Glenn Josdal håper at så mange som mulig tar grillen i bruk så fort som mulig, fastboende som turister. Grillen er også barnevennlig i den forstand at den nesten ikke utgir noe som helst varme på sidene, så foreldre trenger ikke være redde for at deres håpefulle skal bli brent om de skulle være uheldige å komme borti grillen.  

At grillområdet ligger "vegg i vegg" med både pumptrackbane, skatepark og ballbinge nok helt sikkert vil sørge for mye bruk i vår- og sommermånedene, er både Josdal og Biktjørn helt samstemte i. Det ligger fra før av flere nye aktivitetsanlegg her, i tillegg er det kort avstand til både skole og barnehage, så alt er flott tilrettelagt for mye aktivitet i området. 

10. klasse ved Tonstad skule var i alle fall storfornøyde med det nye tilbudet og det blir nok ikke lenge til neste gang før denne flotte gjengen på nytt samles rundt grillen. Om Glenn Oliver Josdal stiller som grillmester flere ganger ble uansett ikke avklart, men hvem vet? 

Vi opplyser om at alle som vil bruke grillen må ha med eget grillkull.