Marianne Tjørhom er tilsatt som ny rektor på kulturskulen i Sirdal. Marianne har arbeidet i kulturskulen med dans og drama, og som lærar på Tonstad skule.

Marianne er godt kjend i Sirdal og det vil komme godt med i arbeidet med ein levande kulturskule for barn og unge i Sirdal.

Vi ynskjer Marianne lukke til i ny jobb.