Denne uka har enhet helse v/ legetjenesten / legevakten fått en ny legevaktsbil.
Den nye bilen vil bli brukt av lege som har legevakt.
Bilen er merket etter nasjonale retningslinjer for legevaktsbiler og er svært synlig noe som vil være  positivt og nyttig i forbindelse med utrykninger.
De ansatte er veldig godt fornøyd med bilen og de funksjoner den har.

Enhet for helse - Sirdal kommune