Flere nå fått informasjon fra Helfo om at de har blitt tildelt ny fastlege.

Bakgrunnen for det er at Sirdal har fått 3 nye leger som er ansatt fra 22.08.22. De skal jobbe i en alternativ turnus «Nordsjøturnus» med 2 uker jobb og 4 uker fri.

Det betyr at oppstartsdato, og når det er mulig å bestille time hos nye fastleger, vil være forskjellig.

De nye legene skal så langt det er mulig samarbeide dersom det er behov for legekonsultasjon i friperiodene til sin fastlege

 

Oversikt over leger i Sirdal kommune/legevakt pr. 20.07.22

Paul Otto Vindelev: Kommuneoverlege/fastlege

Alf Petter Hunn: Fastlege

Dorthe N. Nielsen: Fastlege fra 22.08.22

Martin L. Carlsson: Fastlege fra 22.08.22

Adeel Nawaz: Fastlege fra 22.08.22

 

Ivan Jovovic: Vikarlege til 09.09.22

 

 

Følg ellers med på informasjon som legges ut på hjemmesida og Facebooksida til Sirdal kommune.

 

 

 

-Legetjenesten i Sirdal