Besøk er svært verdifullt for våre beboere/pasienter, og vi ønsker å gi mulighet for dette i trygge rammer som ivaretar smittevern i så stor grad som mulig. Vi følger til enhver tid FHIs anbefalinger og det kan av den grunn komme endringer på kort varsel.

I utgangspunktet er det ikke ønskelig å begrense mulighet for besøk, men ser vi oss dessverre fortsatt nødt til å gjennomføre disse i noe kontrollerte former. Vi takker for at besøkende respekterer smittevernreglene, og beklager for ulempene dette måtte medføre. Vi håper på at vi snart kan gå tilbake til en mer normal hverdag.

Generelt oppfordrer vi alle om å følge de generelle reglene om smittevern som gjelder : håndhygiene – avstand – bli hjemme om du er syk.

Inngangsdøren til Sirdalsheimen holdes fortsatt stengt.
Besøkende må kontakte avdelingsleder pr telefon (fortrinnsvis mellom kl. 09-14) for å avtale dag og tidspunkt for besøk. Det er ønskelig med avtale i god tid.
Sjekkliste og registrering ved besøk avklares enten på telefon eller når besøket finner sted. Dette som anbefaling fra FHI, spesielt mtp behov for fremtidig smittesporing.
Avdelingen vil informere om smittevernrutinene for øvrig.

Det oppfordres til å holde minst 1 meter, helst 2 meter avstand under alle besøk.
Ved tur ute/trilleturer og kjøreturer oppfordres det til at det ikke oppsøkes steder med større mengder mennesker, som kafeer, tilstelninger osv., samt at det er minst mulig nærkontakt, da særlig ansikt til ansikt. Dette er for å unngå risiko for mulig smitte.