Fra og med 1. februar fikk Lister barnevernstjeneste og Lister PPT direktenummer. Lister logopedtjeneste kontaktes via Lister PPT.

Lister PPT og Lister barnevern har vært samlet i én sentralbordtjeneste levert av Farsund kommune. Grunnet omstillinger på servicekontoret trekkes de interkommunale tjenestene ut av sentralbordtjenesten. Dette gjør at tjenestene vil være mer tilgjengelige ved at man kan nå dem i hele deres kontortid.

Nye åpningstider:
Lister barnevern
08.00 - 15.30
mandag til fredag
Telefonnummer: 908 04 005

Lister PPT
08.00 - 14.00
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Telefonnummer: 903 60 644