Sirdal kommune finner det derfor nødvendig å gå ut med følgende informasjon til våre innbyggere:
Fylkeskommunen har ingen planer om å legge ned eller svekke tannhelsetilbudet i kommunen. Tvert i mot har politisk og administrativ ledelse i kommunen tett dialog med fylkestannhelsesjefen, hvor vi er enige om å satse på og videreutvikle tilbudet.

Sirdal kommune er opptatt av at innbyggerne skal ha en trygg og god tjeneste. Ikke minst er målet nå å få kontinuitet og stabilitet ved Sirdal tannklinikk (team med fast tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær). Lykkes vi med det, blir tilbudet enda bedre. Vi er også i dialog med fylket om en bedre organisering av tjenesten.

Det er derfor grunnlag for å fastslå at tjenesten skal bestå – og bli bedre. Det vil Sirdal kommune fortsatt jobbe sterkt for.