Søkerliste - Leder for HR- og organisasjonsutvikling

Navn  Stilling  Kommune
     
uoff. § 25, K   ******   ******
Søknad trukket, M     Nestleder/Terapeut     ******
Svindland, David (28) M Service Leder  Kvinesdal
Arnesen, Peder Anton (26) M Student / Operatør vikar Farsund
Wendt, John-Haakon (61) M  Researcher Stavanger
Hamm, May Linda (47) K  Faglærer i HMS Sandnes
uoff. § 25, M  ******  ******
Eikebrok, Ida Marie Meland (34) K  Rådgiver Organisasjon og utvikling / personal   Feda
Gyland, Linn (39) K   Rådgiver folkehelse, prosjektleder  Kvinesdal
Holta, Bente (36) K Rådgiver personal  Tonstad
Fjeldsaa, Borghild (33) K Rådgiver  Gyland
Josdal, Glenn Oliver (53) K Ambulansearbeider  Tonstad
Stene, Katrine (30) K   Barnehagelærer/pedagogisk leder   Klepp
Egeli, Roger (51) M  Brannsjef   Hauge i Dalane
Craide, Aline (44) K Senior Rådgiver   Farsund
Knutsen, Lena (52) K Helseykepleier og spesialsykepleier  Tonstad
Balke, Katja (47) K Rådgiver Gyland
MUNAWAR, ZAKI ULLAH (36) M Seniorrådgiver  Sandnes

 

Kjønnsfordeling:

Kvinner 11

Menn 7

Ukjent 0

Totalt antall 18

 

 

Søkerliste - Kommunalsjef Oppvekst

Navn Stilling Kommune
     
Stene, Katrine (30) K Barnehagelærer/pedagogisk leder Klepp
Gjerdevik, Kjetil (45) M Rektor Sandnes
Rusi, Joe (48) M Lærer Flekkefjord
Flesjå, Nils Petter (48) M Virksomhetsleder Stavanger
Åvesland, Elisebeth (50) K Rektor, Tonstad skole Flekkefjord
Bergsvik, Kirsten Elin (53) K Ass. rektor, Harestad skole Stavanger
Uglem, Eli-Margrethe (47) K Undervisningsinspektør v/Sunde skole Flekkefjord
Gyland, Linn (39) K Rådgiver folkehelse, prosjektleder Kvinesdal
Heldal, Øystein (51) M Rådgiver/kontaktlærer Lillesand
Eikeland, Tone Bergljot (49) K Vei og utemiljøsjef Hauge i Dalane

 

Kjønnsfordeling:

Kvinner 6

Menn 4

Ukjent 0

Totalt antall 10