SIRDAL KOMMUNE INFORMERER:

Det er viktig å ha tilbud om offentlig toalett i Sirdal kommune.

Sirdal kommune har ansvar for at følgende toaletter rengjøres og er tilgjengelige:

Plassering:

Åpent:

Tonstad, Eliastunet (2 toalett)

Døgnåpent

Tjørhom, Grendehuset

Døgnåpent

Tjørhom, gamle postbygget

Døgnåpent

Kvæven, info.bygget (3 toalett)

Kl. 08-18

Tonstad, ved badeplassen

Døgnåpent om sommeren

 

I tillegg er det andre offentlige toaletter. Ved Håhellervann (Brokke Suleskardveien) og ved Dorgefoss. Sirdal kommune har overfor de ansvarlige understreket viktigheten av at disse er åpne.

Sirdal kommune ser behovet for å gjøre offentlig/kommunale toalettilbud mer kjent, og har derfor igangsatt arbeidet med forbedret skilting.