Grunnet økende smitteutvikling i nærliggende kommuner ser vi oss dessverre nødt til innføre påbud om bruk av munnbind for besøkende på Sirdalsheimen. Dette gjelder i første omgang i 14 dager som et forebyggende tiltak for å beskytte våre beboere.

Øvrige besøksrutiner opprettholdes som før. 

Takk til alle som bidrar i dugnaden for å unngå smittespredning.