Beredskapsledelsen i Sirdal kommune har søndag formiddag hatt et møte om status for flom i kommunen.
Situasjonen i Sirdal er under kontroll og kommunen er mindre rammet av kraftig nedbør og flom sammenlignet med andre kommuner i Agder.
Det er ingen stengte veier i Sirdal og heller ikke meldt om skader eller problemer på veiene. Det er god klaring fra veier mot vassdrag.
Sira-Kvina kraftselskap har satt inn tiltak for å kunne dempe virkningene av store nedbørsmengder og har situasjonen under kontroll.
Kommunale tjenester er så langt ikke berørt av nedbør og flom. Det er satt inn forebyggende tiltak i enkelte tjenester.

Det er meldt store nedbørsmengder natt til mandag og utover mandag 2/10. Kommunen ber innbyggere og andre som oppholder seg i Sirdal om å følge med på varsler på www.yr.no , www.varsom.no og www.vegvesen.no 
Kommunen ber om at innbyggere og næringsliv sikrer løse gjenstander som kan bli tatt av vannmasser og eventuelt tette vannveier. Vis aktsomhet ved ferdsel langs bekker, elver og vann.