Etter siste innstramninger fra sentralt hold, har kommuneoverlegen bestemt at fra 6.11.2020 vil det kun være tillatt å være maks 3 personer samtidig i trimrommet ved kulturhuset.

Alle som bruker rommet har ansvar for at dette overholdes.

-Enhet for kultur-