Stengte veier representerer en utfordring for nødetatene ved utrykning til for eksempel brann eller medisinske nødstilfeller.

I dag er blitt mer vanlig med elektroniske veibommer som åpnes med telefon eller annet signal, spesielt i enkelte hytteområder.
Disse er vanskelige å forsere for nødetater under utrykning, og kostnadene med å reparere et «innbrudd» i ettertid kan være store.

Kommunen oppfordrer derfor eiere av elektroniske veibommer om å melde fra om hvor de er plassert, og hvordan nødetatene ved en utrykning raskt kan komme seg gjennom uten å forårsake skade på bom eller kjøretøy.

Bommer / stengsler av eldre type (typisk bom eller kjetting med hengelås) er det etablerte systemer for. Oppfordringen gjelder derfor ikke disse.

elektrisk bom.png