Kommunestyret i Sirdal vedtok den 14. juni 2018 sak 18/79 at kommunen opphever forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal. Nedre deler av Sirdal er ikke omfattet av dagens forskrift.

Det er Landbruksdirektoratet som skal behandle og godkjenne søknaden/kommunestyrets vedtak om endring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dersom Landbruksdirektoratet godkjenner kommunestyrets vedtak, vil Landbruksdirektoratet sende over ny forskrift til Lovdata for kunngjøring av opphevelse av nedsatt konsesjonsgrense i Sirdal kommune. Landbruksdirektoratet informerer at direktoratet prioriterer denne typen søknader/vedtak fremfor andre saker til behandling.

Kommunestyrets vedtak om opphevelse av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal trer ikke i kraft før den formelt er innvilget av Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektorat sender kopi av vedtaket til kommunen, Fylkesmannen og Kartverket. Endring/opphevelse av forskrift kunngjøres på Lovdata, se www.lovdata.no

Rådmannen