PÅMELDING FOR GRATIS HENTING AV SKROT ER NÅ AVSLUTTET:

"Driftsleiar i IRS var opptatt av at me måtte setje ein strek for påmeldinga for denne gong, slik at det vert nokon lunde føreseieleg for sjåføren som skal hente alt dette. Me lyt oppmoda folk til å nytta miljøstasjonane til å kvitte seg med mindre ting. I uttrykket «brysamt skrot» tolkar eg større ting som det er vanskelig å verta kvitt sjølv."

• SIRDAL BYGDEKVINNELAGET skal ha søppelryddingsaksjon fredag 1. juni frå kl. 18.00 til 19.30
• MØTESTAD: Bygdetunet på Kvæven, kl. 17.50
• STAD ME SKAL RYDDA: Lysløypa mellom Kvæven og Haugen
• Me deler ut hanskar og søppelposar
• ALLE ER VELKOMNE!

• NABOLAGET PÅ KVÆVEN skal ha søppelryddingsaksjon Laurdag 2. juni,
• frå KL. 10.00 til omlag KL. 11.00
• MØTESTAD: Postkassane
• STAD ME SKAL RYDDA: Vegen inn til Degdammen
• Me deler ut hanskar og søppelposar
• Etter ryddeaksjonen skal me ha bål, kaffi og kake hos Eva Tennfjord
• HYTTEEIGARAR ER ÒG VELKOMNE!

• OPPFORDRING!
• Sirdal bygdekvinnelag, Bondelaget, historielaget , kommunen og Clean shores-Hald Sirdal Rein oppfordrar skular og barnehagar, bedrifter og arbeidsstader, kultur og idrettslag, kyrkje og bedehus, nabolag med fastbuande og hytteeigarar til SJØLV å organisera ryddeaksjon i sitt nærmiljø.

Det er grense for kor mange hanskar og søppelposar me har, så de kan ev ringa IRS; ev. Sirdal kommune, for å få fleire. Elles er ein lett plastpose rundt handa òg ein utmerka hanske!

Det er fint om de tar bilete av aksjonane dykkar, personane og søppelet de har samla, og
legg dei ut på facebook, spesielt Sirdal kommune si facebookside.

Det er òg fint om de melder frå om aksjonen dykkar til Eva Tennfjord: eva.tennfjord@gmail.com

LYKKE TIL ALLE SAMMEN MED HOLD SIRDAL REIN!