Har du spørsmål om korona-viruset har kommunen opprettet en koronatelefonen med følgende nummer:  94 14 69 07

Korona tlf. er pr. nå åpen mandag, onsdag, fredag mellom klokka 09.00 – 10.00. Det kan bli aktuelt å utvide åpningstider dersom behov for det.

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet > www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015