Sirdal kommune har startet arbeidet med en trafikksikkerhetsplan. Kommunen er blant annet gjennom folkehelseloven pålagt et ansvar for å fremme befolkningens helse, bidra til å forebygge skade eller lidelse, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. I praksis innebærer dette at kommunene må arbeide systematisk og tverrfaglig med trafikksikkerhet.

Som et ledd i planarbeidet vil det i høst bli arrangert to såkalte workshops i kommunen, en i Øvre Sirdal og en på Tonstad. Her vil alle interesserte få mulighet til å komme med aktuelle innspill til trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Vi håper spesielt at FAU-representanter, elevrådsledere, vel-foreninger og representanter for ungdomsrådet vil prioritere å delta på disse samlingene.

Av saker som den kommunale arbeidsgruppa mener kan være aktuelle å få innarbeidet i en slik plan er f.eks.:

  • Gang- og sykkelvei: Ukvildalen, Seland, Øksendal, Fidjeland….
  • Trafikkavklaring i forbindelse med skolekjøring
  • Parkeringskaos i Øvre Sirdal i helger og ferier i vinterhalvåret.
  • Sikring/varsling/skilting av rulleskitrening
  • Bruk av hjelm/bilbelte/refleks
  • Fart i sentrum
  • Innkjøring/trafikkavklaring i forbindelse med nye store hyttefelt.

Det vil bli mulighet for å diskutere disse og andre problematikker på de kommende samlingene i høst. Vi ber derfor alle som har aktuelle saker, allerede nå å tenke litt på hva de tror kan være viktig at en slik plan skal inneholde, tips gjerne andre aktuelle personer og møt opp på de kommende workshopene. Sted, tid og dato vil bli annonsert i god tid i forkant på kommunal hjemmeside og facebookside.