Sirdal kommune er godt i gang med opparbeidelse av vei, vann og avløp på Kanusane boligfelt. Hauge Maskin as er hovedentreprenør. Ordfører Jonny Liland fikk rett før jul æren av å fyre av første salven på veien i boligfeltet. Byggetrinn 1 består av 16 flotte tomter som vil være klare for salg i løpet av høsten 2022.

I samme entreprise skal det opparbeides tomt for fotbalhall. Tomten til fotballhallen skal være ferdig grovplanert 01.07.2022 og klar for entreprenøren som skal bygge fotballhallen.