Snart er det gått en uke siden vi iverksatte omfattende tiltak for å hindre spredningen av Koronaviruset i Sirdal. Vi har ikke registrert smittede ennå. Det er bra, men vi vet ikke hva som venter oss. Vi må ikke slippe fokus. Tenk smittevern hele tiden!

Det smerter å se konsekvensene av tiltakene for næringslivet, helt fra store motorer i reiselivsnæringen til mindre, men viktige foretak, som frisører og serveringssteder. Over 200 er nå permittert i Sirdal.

Det er på det nåværende tidspunkt ikke planlagt å stenge kommunegrensene for arbeidsfolk til Sirdal. Men vi oppfordrer til å begrense aktiviteten til det nødvendigste og dagsturer, samt å ha sterkt fokus på smittevern. Forbudet mot å oppholde seg på hytten og fritidsreiser er like aktuelt, og følges nøye fra både staten og kommunen. Sirdølen bør også holde seg i ro, i egen kommune. Vi vil rette økt oppmerksomhet på innfartsveiene i dagene som kommer. Vi vil ikke risikere økt tilstrømning av gjester til Sirdal igjen nå.

Stengte skoler og barnehager, og forventet trykk på helse og omsorgstjenestene fordrer endringer. Jeg vil rose våre ansatte, og sirdølene, for måten tilpasningene blir håndtert på. Det er krevende for alle. Hjemmeundervisning er et eksempel. Lærere og foreldre måtte i gang straks, og klarte det. Jeg heier på pleie og omsorgssektorens mange varme hender, som forbereder seg til krevende tider samtidig som de yter gode tjenester til oss alle i mellomtiden. Ufattelig glad for at dere arbeider hos oss, for innbyggerne. Vi skal forsøke å støtte dere etter beste evne.

Det er kommet noe fokus vedrørende betalinger av barnehage og SFO. Generelt kan jeg si til innbyggerne at Sirdal kommune ikke vil ta seg betalt for tjenester som ikke leveres som følge av Koronatiltak. Det praktiske ift. dette, kommer vi tilbake til.

Hold garden høyt fremover, ikke slipp den ned. Det er det beste bidrag hver enkelt av oss kan gi i kampen mot Koronavirusets spredning. Følg råd og retningslinjer som innebærer godt smittevern. Og være oppmerksomme på hverandre, på en god måte.

Hold dere friske!

Jonny Liland- ordfører