Sirdøler
I går mottok Sirdal kommune 31 positive koronatestsvar. Det indikerer at smittetrykket i Sirdal nå er høyt, sett i sammenheng med innbyggertallet.

Testene tilsier at det er mest smitte knyttet til et utbrudd på Sinnes skole. Situasjonen her beskrives som uoversiktlig. Det er også noe smitte registrert på Tonstad Skule. Det betyr at flere barn og unge er smittet, i tillegg til voksne. Jeg håper det går bra med dere alle sammen og at sykdomsforløpet fortoner seg så mildt som mulig.

Kommuneledelsen venter at smittetallene vil øke. Smittetoppen ligger foran oss. Mange av oss vil bli smittet. Hvem som blir smittet vil i stor grad bero på tilfeldigheter, selv om vi etterlever smittevernrådene. Heldigvis er vi godt forberedt. Vi har høy andel vaksinerte. Over 90 prosent av sirdølene over 18 år har fått dose 2 med vaksine. Det settes også stadig flere «boosterdoser». Det eneste krav som gjelder for å få denne 3 dose, er at intervallet på 20 uker fra dose 2, er oppfylt. Vi blir fortalt at vaksinen gir økt beskyttelse mot smitte, og mildere sykdomsforløp. Det er bra.

Vi planlegger kommunal drift med høyt sykefravær. Det kan bli krevende, men vi skal komme gjennom i «ligaste lage». Skulle vi komme til å måtte prioritere, vil de viktigste tjenester prioriteres. Det betyr at vi vil kunne yte hjelp til de som trenger det.

Sirdal kommune følger de nasjonale føringer. Som innbyggere kan vi derfor følge nasjonale informasjon om hvordan vi skal forholde oss. Nasjonale myndigheter har flere informasjonskanaler for oppdatert informasjon. I Sirdal har vi i tillegg kommunal koronatelefon med tlf. nr. 94 14 69 07. Telefonen er bemannet alle hverdager kl. 9.30 – 11.00.

Akkurat nå er skoler og barnehager i gult nivå. Sirdalsamfunnet er ikke nedstengt. De fleste kommunale tjenester er åpne og kan benyttes. De kan ha egne tilpassede regler i akkurat disse tider. Vær vennlig å følge dem. De er der av en god grunn.

Tester kan hentes på servicetorget, det er ikke nødvendig å teste seg mer enn en gang pr. dag om man er bekymret for smitte.

Kommunelegen gir et smittefaglig sterkt råd om at lag- og kontaktidrett (som fotball) bør foregå utendørs.

Avslutningsvis må vi huske på at det er nå vi skal ta vare på hverandre.