Fremstillingen i løsningen gir det totale antall smittede i en kommune, og gir ikke detaljer eller sier noe om utbredelsen av smitten. Det er kommunelegen som har informasjon om hvordan smittesituasjonen er i en enkelt kommune.

For mer informasjon om løsningen og for å komme til oversikten, klikk her (ekstern lenke).