Hva er pårørendeskole?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglig forelesninger, plenums- og gruppesamtaler for du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målsetting for pårørendeskole

 • Er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens
 • Kunnskap om demens

Tema til pårørendeskolen

 1. Sykdomslære
 2. Holdninger og kommunikasjon
 3. Velferdsteknologi/ tekniske hjelpemidler
 4. Demens
 5. Hvilke muligheter for hjelp og støtte finnes i vår kommune?
 6. Juridiske rettigheter og muligheter

Faglig innhold og form

 • Sted: Rådhuset i Sirdal kommune
 • Tirsdag kl. 18.00 til 21.00
 • Datoer: 01. nov, 08.nov, 15. nov og 22.nov

          Oppstart: Tirsdag 01.november kl. 18.00

 • Faglig plenumsforelesninger
 • Gruppesamtaler
 • Kvalifiserte kursledere/ gruppeveiledere
 • Kursmapper
 • Den «gode kaffepausen» og enkel servering av mat.

Kontaktinformasjon/spørsmål

Har du spørsmål angående pårørendeskolen, ta gjerne kontakt med:

Konstituert enhetsleder for Sirdalsheimen,

Eva Såkvitne / Telefon: 46928021 / E-post: evasakvitne@sirdal.kommune.no