Mandag 13. april 2020 om ettermiddagen ble en beboer på langtidsavdeling på Sirdalsheimen mistenkt for å ha COVID-19-infeksjon. Aktuelle beboer, andre beboere og ansatte som arbeidet på avdelingen ble testet for COVID-19-virus samme dag. Den aktuelle beboeren ble isolert, avdelingen ble omgjort til «smitteavdeling»  med utvidede smitteverntiltak og ansatte som var testet gikk i karantene inntil prøvesvar foreligger. Det ble også iverksatt bruk av fullt smittevernutstyr, herunder bruk av munnbind for ansatte med direkte pasientkontakt.

 Tirsdag 14. april om morgenen ble ytterligere 16 ansatte på Sirdalsheimen testet. Prøvesvar forventes i løpet av onsdag 15. april.

Tirsdag 14. april om kvelden fikk kommunen tilbakemelding om at en ansatt på den aktuelle avdelingen hadde testet positivt på COVID-19-viruset. Den ansatte hadde ingen symptomer på smitte eller sykdom.

Det tas nå prøver av flere beboere. Dette som et forebyggende tiltak ettersom det ikke er påvist smitte hos beboere.

Per nå er ca. 30 ansatte på Sirdalsheimen testet for COVID-19-viruset. Onsdag 15. april om ettermiddagen skal øvrig pleiepersonell og renholdere i pleie og omsorg testes for COVID-19-viruset.

OPPDATERT 15. april 2020 kl. 1100.