Dette er kommunens nye verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser.Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planener kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen. Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. For Kommunedelplan Sirdal Nord skriv inn 2016008 i søkefeltet når du har åpnet plandialog programmet, eventuelt klikk her.
Klikk OK på boksen som da kommer frem. Nede på skjermen kommer frem blant annet en tidsakse, klikk på boksen «vis dokumenter» og du får frem saksmappen som blant annet inneholder alle innspill. (noen ganger må en klikke to ganger, eventuelt vente noen sekunder, før saksmappen kommer frem).

Planinnsyn