På grunn av at kommunestyresalen skal renoveres så vil utvalgsmøtene fremover bli avholdt i festsalen i kulturhuset.

De førstkommende møtene som blir berørt av dette er:
31.08.2021 kl. 09.00 - Utvalg for teknikk, landbruk og miljø
01.09.2021 kl. 09.30 – Utvalg for oppvekst og levekår
02.09.2021 kl. 10.00 – Administrasjonsutvalget
02.09.2021 kl. 12.00 – Formannskapet

Møtene er åpne for publikum. Det vil ikke bli direkte videooverføring.