Torsdag ettermiddag var det møte mellom representanter fra Tonstad vindpark og Sirdal kommune. Fra Sirdal kommune møtte varaordfører Isak A. Liland, Siri Ovedal (formannskapet), Glenn O. Josdal (leder oppvekst-/levekårutvalget) samt John Birkeland og Svein Tore Åtland fra administrasjonen.

Fra Tonstad vindpark møtte representanter for eiere og produksjonsselskap ; det vil si Engie, Susi og Hydro.

Møtet var veldig positivt. Hovedhensikten var i første omgang å orientere om kommunens planer med Tonstad kraftsenter. Dette er tenkt som et informasjons-/vitensenter som skal gi spennende og balansert informasjon omkring forskjellige former for produksjon og transport av energi ; både i fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer også spennende aktiviteter for barn og voksne i alle aldre.

Sirdal kommune inngikk i sommer et forlik med Tonstad vindpark. Det resulterte blant annet i at vindparken skal bidra med omkring 27 millioner kroner til et slikt senter ; med omkringliggende infrastruktur. Målsettingen er at Tonstad kraftsenter skal være klart til bruk i 2025.