Rådmannen presenterer sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 torsdag 9. november 2017 kl. 1300 på kommunestyresalen, Tonstad.

Selve presentasjon med muntlige innlegg fra rådmann og økonomisjef blir overført via kommunens videoløsning.