De som er syke og virkelig trenger legehjelp, har problemer med å komme gjennom på telefon til legevakt og fastlegekontor. Dette fordi vi får mange henvendelse i forhold til Korona.
Ikke ring legevakten dersom du ikke er syk.

Du finner all korona-informasjon på www.fhi.no. Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

De kommunale hjemmesidene oppdateres også jevnlig.
Flekkefjord Interkommunale legevakt (dekker kommunene Flekkefjord, Lund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad) har sammen med legevakten i Sirdal og Farsund etablert en Korona-telefon.

Personer som ringer legevakten vedrørende Koronaspørsmål skal benytte tlf.nr: 38 32 65 17
Viktig informasjon til personer med luftveissymptomer.
Dere skal IKKE møte opp på legevakta. Alle må ringe først for vurdering og prioritering. Dersom det haster ring 116 117.