Sirdal kommune har hatt stor pågang fra media, privatpersoner både via e-poster og sosiale media og telefonisk om kommunens skriv om å begrense servering ved et kristent skolelags aktiviteter i skoletida. Ut fra omtale i media og på sosiale medier har nok saken kommet litt ut av «proporsjoner».

I mange år har et kristent skolelag hatt månedlige aktiviteter for elever ved begge grunnskolene i kommunen. Sirdal kommune har to grunnskoler: Tonstad skule som har ca. 20-25 elever per årskull på ungdomstrinnet og Sinnes skule som har 6 elever på hele ungdomstrinnet.

Sirdal kommune mottok for en tid siden klage fra et foreldrepar om at det ble drevet forkynning av religiøst innhold i skolelagets samlinger i langfriminutter. Ved behandling av klagen ba kommunens administrasjon om Fylkesmannen i Agders tolking om forkynning i form av andakt, bønn m.v. er i strid med opplæringslovens bestemmelser. Fylkesmannens første tilbakemelding var at dette ikke var i tråd med opplæringsloven og at praksisen måtte opphøre. Kommunens administrasjon sendte ut skriv til det kristne skolelaget om dagens aktivitet måtte opphøre eller flyttes til etter skoletid.

Skolelaget med flere reagerte på kommunens skriv og forholdet ble sjekket på nytt hos Fylkesmannen. Fylkesmannen konkluderte nå med at praksisen til skolelaget kunne fortsette siden dette skjedde i et eget «lukket» klasserom og ikke i fellesarealer. Samtidig måtte kommunen konkret vurdere om skolelagets aktivitet hadde innvirkning på skolemiljøet for andre elever med tanke på inkludering, fellesskap og trosfrihet. Kommunen sendte nytt skriv til skolene og skolelaget om at aktiviteten kunne fortsette som før, men anbefalte at servering under møtene ble tonet ned. Kommunen har ikke skrevet at det ikke kan serveres boller, men forstår det slik at boller har vært servert jevnlig, jf. de mange oppslagene om «bollenekt».

Kommunen har i denne saken vært opptatt av å følge opplæringslovens bestemmelser om forkynning av religion i skolens tid. Sirdal kommunes mål er at skolemiljøet skal være godt for alle elever i Sirdalsskulen.

Sirdal kommune vil bestille boller til alle elever i Sirdalsskulen som en oppfølging av denne saken. Det være seg elever som har matallergier eller ei.

Tonstad, 30. april 2019

Inge H. Stangeland
Rådmann

Telefon direkte:        38379016
Mobiltelefon:            97999550