Sirdal kommune er gjennom media blitt kjent med at private aktører har annonsert en folkeavstemming i slutten av november 2020 om endret geografisk tilhørighet for Øvre Sirdal.

Etter kommuneloven § 12-2 er det kommunestyret i Sirdal som fatter beslutning om rådgivende folkeavstemminger om ulike samfunnsspørsmål. Kommunestyret i Sirdal har verken behandlet sak eller fattet vedtak om en rådgivende folkeavstemming om endret kommunetilhørighet for Øvre Sirdal. Valgstyret i Sirdal kommune er ikke involvert i den private folkeavstemmingen. Det er kun kommunen som får tilgang til manntallet fra Folkeregisteret om hvem som er stemmeberettigede ved valg og rådgivende folkeavstemminger.

Det private initiativet om folkeavstemming om endret kommunetilhørighet for Øvre Sirdal har ikke annen status en underskriftsliste der innbyggere og andre, ønsker å fremme sine synspunkter i tråd med grunnlovsfestet ytringsfrihet. Innbyggere i Sirdal har ingen forpliktelse om «stemme» ved private folkeavstemminger o.l.

Rådmannen