Prosjektet Elgkalven Trampe har som mål å få gjort grundige undersøkelser av elgkalver som blir funnet alvorlig syke og avlivet eller blir funnet nylig døde. Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Froland kommune og Norges jeger- og fiskerforbund. Det er etablert et nettverk av feltkontakter i disse fylkene. Når disse blir kontaktet om observerte elgkalver, har de muligheten til å dra ut og undersøke dyret. Om det er fornuftig, vil de kjøre elgkalv-kadaveret inn til Veterinærinstituttet til obduksjon og prøvetaking. De har også mulighet til å selv gjøre undersøkelser og ta ut prøver.

Om du kommer over en syk elgkalv skal du ta kontakt med den lokale viltforvaltningen gjennom Politiet (tlf. 02800). Den lokale viltforvaltningen kan da vurdere om Trampe-kontaktene skal involveres. Om du finner en nylig død elgkalv kan du selv ringe en av Trampe-kontaktene i nærområdet (se listen på prosjektnettsidene). 

Mer informasjon: 

  • Prosjektnettsidene til Elgkalven Trampe
  • Bakgrunnstall og vurderinger av bestandsutviklingen: Oppsummeringsrapporten fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt for 1991-2021 (Solberg mfl. 2022)
  • Sykdommer hos hjortevilt: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (Vilt-HOP)
  • Statistikk om elg: Hjorteviltregisteret


Kontaktperson Veterinærinstituttet: Bjørnar Ytrehus, tlf. 97641431, bjornar.ytrehus@vetinst.no