Rådmannen har besluttet å stenge rådhuset for andre enn kommunalt ansatte fra og med fredag 13/3-2020 kl. 0800.

Dette betyr ingen utleie av lokaler, møter for andre, politiske møter o.l.

Innbyggere og næringsliv må derfor serves per telefon, Skype og e-post.

Telefonnummer til sentralbordet: 383 79000
e-postadresse til kommunen: post@sirdal.kommune.no