Som følge av nedstengte og reduserte tjenester grunnet smitteverntiltak vil brukere av barnehage, SFO, kulturskole og elevheim bli fakturert for tjenesten til og med 12. mars 2020.

For tjenester som faktureres etterskuddsvis vil dette bli hensyntatt så sant faktura ikke allerede er sendt fra kommunen. Dersom faktura allerede er sendt, må mottatt faktura betales. Kommunen vil justere brukerbetalingen i tråd med nedstengt periode på neste faktura.

Det blir ikke krevd inn brukerbetaling fra 13. mars 2020 for barnehage-, SFO- og skoletilbud til barn med foreldre/foresatte i prioriterte yrkesgrupper (15 statlig definerte grupper) eller barn som har særegne omsorgsbehov.

Rådmannen