Sirdal kommune ønsker at alle frivillige organisasjoner eller velforeninger bruker 113.no til å registrere hjertestartere som de har ansvar for.

Dette gjør vi for å bidra til at flere liv kan reddes! Ved å bruke 113.no vil en ved mistanke om hjertestans kunne gi fortere hjelp.

Dette hjertestarterregisteret er nasjonalt og vises i alle 113 – sentralene. Det er GRATIS og registrere hjertestarteren. 

hjertestartere.png