Generell info

Planleggingen av ukrainske flyktninger er allerede godt i gang. Det er planlagt å ta i mot 20 flyktninger før sommerferien og 10 flyktninger rett før skolestart. Forandringer kan komme. Vi har allerede fått beskjed at det er noen flyktninger som har kommet til kommunen på eget initiativ. Noen av dem er allerede registrert, mens andre er det ikke ennå. Selvbosatte ukrainere er en del av antallet flyktninger som skal komme til kommunen, det er dermed viktig at de registreres så fort som mulig slik at vi får en oversikt.  Videre er registeringen viktig for at selvbosatte ukrainere skal ha samme rettigheter til alle tjenestene deriblant helsehjelp, skole og barnehage. 

Kontaktinfo

Personen dere kan ta kontakt med for registeringen av flyktninger er flyktningkoordinator Kim Lara Koopmann. Hun kan nås på mobilnummer 40088356 på dagtid unntatt mandager.