Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Reguleringsplaner

Kommunestyret har den 11.06.2024, sak 24/53, fattet vedtak om endring av reguleringsplan Furåsen, plan ID 2019001.

Endringen gjelder rekkefølgebestemmelser, pkt. 10.06

Kommunedirektøren har i ds-sak 24/198 fattet vedtak om endring av reguleringsplan Rubetødnane Aust, plan ID 2017002.

Endringen gjelder: «Formålet med reguleringsendringen er å flytte atkomsten til tomtene BF9 og BF10. I

forbindelse med dette gjøres det enkelte justeringer av parkeringsområdet P1. Det foreslås også å utvide tomten BF9 noe.»

DS-sak 24/198 med oppdaterte plandokumenter er lagt ut på: https://www.arealplaner.no/4228/arealplaner/343

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato.