Oppdaterte retningslinjer for besøk på Sirdalsheimen

Aktivitetssenter for demens er nå åpnet hver dag med forsvarlig smittevern.

Avlastning er åpnet.

Det er nå mulig med besøk inne på pasientrom, inntil 2 ganger pr. uke. Besøket skal avtales i forkant med aktuell avd. Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesareal og korteste vei inn til pasientrom skal benyttes.

Vi har og andre alternativer til besøk og det kommer nå i tillegg, besøk på besøksrom og besøk ute. Besøk på besøksrom og besøk ute avtales fortløpende med avdelingen. Det er til enhver tid avd. leder som godkjenner besøkene i samråd med ansvarlig på vakt. Det må til enhver tid vurderes hvor mye besøk det er kapasitet til å følge opp. Kontaktflater må desinfiseres mellom hvert besøk.

Smittevernrutiner i forbindelse med besøk:

  1. Personalet møter besøkende i inngang og følger til pas. rom/ evt. besøksrom. Håndhygiene skal utføres på vei inn og på vei ut av sykehjemmet, personale har ansvar for at dette utføres riktig.
  2. Det er ikke lov for besøkende å oppholde seg i fellesareal inne på sykehjemmet. Alle besøkstyper kan vare inntil 30 min. Maks 2 besøkende inn på pasientrom inntil 2 på besøksrom og ute vurderes hvert enkelt besøk.
  3. Besøkende skal holde 2 m avstand til personale og andre i avd. og minst en meter avstand til pas.
  4. Pårørende kan ikke ha symptomer på akutt sykdom med snue, hoste og sår hals. Besøkende må ha vært symptomfrie i minst 3 dager før besøk. (Skjema med spørsmål fylles ut ved hvert besøk.)
  5. Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette evt. smittesporingsarbeid.

Det er viktig for oss at pårørende tar kontakt og spør ved usikkerhet. Vi tenker at god kontakt og besøk er veldig viktig for våre pasienter og vi vil strekke oss langt for å få til gode løsninger for alle parter. Kom gjerne med ønsker og innspill. Heldigvis går vi en varmere årstid i møte og det gir god mulighet for besøk ute med lav risiko for smittespredning, hvis smittevernrutiner blir fulgt opp.

Pasienter kan motta blomster og gaver.
Vi må legge til rette for at pasientene våre får bevege seg utendørs samtidig som vi må ivareta forsvarlig smittevern. Pasienter kan i utgangspunktet bevege seg fritt utendørs også utenfor institusjonsområdet.

Tusen takk for godt samarbeid i en utfordrende periode! Pasienter, pårørende og personale har gjort det beste ut av situasjonen til enhver tid.