Det ble ikke trangt om plassen i kulturhuset denne sommerettermiddagen, men det ble likevel en svært positiv og innholdsrik kveld for de fremmøtte. Marianne Hafte fra frivillighetstjenesten i Flekkefjord presenterte praktiske eksempler og resultat fra deres samskapingsarbeid. Blant annet har den nye Bryggeparken ved Tjørsvågheimen blitt gjennomført på bakgrunn av privat initiativ, støtte fra næringsliv og samarbeid med kommunen. Hun gav flere eksempler både på utfordringer og muligheter.

Bakgrunnen for møtet er et felles Lister-prosjekt, hvor målet er at alle kommunene i Lister skal arbeide fram positive prosjekt i samarbeid ved å jobbe tett sammen med innbyggere og frivillige organisasjoner.

Oppsummering av kvelden viste stort engasjement, og bygdekvinnelaget som var godt representert, hadde allerede et prosjekt på trappene, presentert av Tone Østtveit Kvinen, som ønsker fokus på “Positiv bygdeutvikling”.

Det ble tydelig at det ikke er mangel på ildsjeler og initiativrike innbyggere i Sirdal, men at det er behov for bedre kommunikasjon og tettere samarbeid. Prosjektet følges videre opp av arbeidsgruppen i kommunen, som håper at dette blir starten på et positivt tiltak i tett samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige. Prosjektet følges opp etter sommerferien, og det vil også jobbes med at flere innbyggere får mulighet til å komme med sine innspill ved hjelp av stedsutvilingsverktøyet Stedskompasset. Vi gleder oss til samarbeid med Bygdekvinnene om “Positiv bygdeutvikling”