Influensa er en årlig tilbakevendende infeksjonssykdom som skyldes influensavirus. To ulike typer influensa, A og B, forårsaker årlige utbrudd eller epidemier av varierende styrke hos mennesker. Viruset gir som oftest en infeksjon i store deler av luftveiene og rammer hele kroppen med høy feber, muskelsmerter, hodepine og slapphet.Influensa er en årlig tilbakevendende infeksjonssykdom som skyldes influensavirus. Viruset gir som oftest infeksjon i store deler av luftveiene og rammer hele kroppen med høy feber, muskelsmerter, hodepine og slapphet.

Symptomer på influensa er typisk ganske raskt innsettende symptomer med sykdomsfølelse, feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og slapphet. Mageplager som oppkast og diare kan opptre, oftest hos barn. Det er variabelt hvor syk man blir, men symptomene varer typisk i en ukes tid. Det er vanlig å føle seg trøtt og slapp i noen uker, og hosten kan også vedvare etter at den akutte sykdomsfasen er over.

Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer går kan man gå fra å være frisk og rask, til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Noen får sår hals og snørr, men de siste er oftere forkjølelse enn influensa. Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete og noen får ikke symptomer i det hele tatt.Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer går kan man gå fra å være frisk og rask, til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Noen får sår hals og snørr, men de siste er oftere forkjølelse enn influensa. Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete og noen får ikke symptomer i det hele tatt.Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer går kan man gå fra å være frisk og rask, til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Noen får sår hals og snørr, men de siste er oftere forkjølelse enn influensa. Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete og noen får ikke symptomer i det hele tatt.Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer går kan man gå fra å være frisk og rask, til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Noen får sår hals og snørr, men de siste er oftere forkjølelse enn influensa. Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete og noen får ikke symptomer i det hele tatt.Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer går kan man gå fra å være frisk og rask, til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Noen får sår hals og snørr, men de siste er oftere forkjølelse enn influensa. Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete og noen får ikke symptomer i det hele tatt.

Det er et par råd som vi ønsker å formidle til innbyggerne:

-Influensa smitter ved dråpesmitte. Man er smittefarlig fra dagen før sykdommen bryter ut og i 3-5 dager

-Forsøk å ikke smitte andre. Host og nys inn i armen, ikke på andre folk. Vask hender ofte!

-Hold deg hjemme fra jobb når du er syk. Bruk egenmelding.

-Barn må være hjemme fra barnehagen hvis de er i redusert allmenntilstand og har feber

-Ikke besøk noen på sykehus/sykehjem hvis du er syk

-Beste behandling er hvile og rikelig med væske

-Symptomatisk behandling med paracetamol og fx ibux kan brukes

-Dersom du får feber igjen etter å ha blitt feberfri bør lege oppsøkes. For alminnelige influensasymptomer trenger du ikke gå til lege, husk at du kan smitte andre på legekontoret.

 

Det finnes god informasjon om influensa på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/sporsmal-og-svar-om-influensa/