SIRDAL FYSIKALSKE INSTITUTT – INFORMASJON PR: 15.03.20.

Fr å ivareta pasientenes helse og sikkerhet, samt forebygge smitte av Korona viruset blir instituttet stengt fra og med mandag 16.03.20.

Det stenges foreløpig for 2 uker, men ny informasjon blir lagt ut.

Vennlig hilsen

Fysioterapeut Bernt Horve