Ny fysioterapeut Bernt Horve startet opp på helsehuset på Tonstad januar 2019.

Åpningstider pr. nå: Hverdager kl. 08.00 – 16.00

Ta gjerne kontakt pr tlf. 97 30 38 49

Det vil legges ut mer informasjon ved behov på kommunens hjemmeside

Vennlig hilsen

Sirdal Fysikalske institutt/Sirdal kommune