Kommunestyret i Sirdal vedtok 28. september enstemmig å ansette Aud Sunniva Fuhr som ny kommunedirektør i Sirdal kommune og hun vil nå bli tilbudt stillingen. Fuhr har siden juni 2017 jobbet som kommunedirektør i Valle kommune. 

Foto: Valle kommune