Lifekeys er en norsk online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon med autoriserte psykologer. Hos Lifekeys får man fleksible tidspunkt, ingen reisetid og mulighet til å velge hvilken psykolog en vil snakke med. For tilbud om digital psykolog må en først til fastlege for vurdering, men det er et lavterskeltilbud og lege gir en registreringskode. Ved å registrere seg får en tilgang på timer en kan benytte til å bestille samtaler. Avtalen er en prøveordning frem til medio mai. Hvis du vil vite mer om tjenesten kontakt psykisk helse ved Jorunn Tonstad. Kontaktinfo > Jorunn.Tonstad@sirdal.kommune Mobilnr: 948 45 085