Sirdal kommunestyret behandlet i går kveld sak om prising av Knausane boligfelt, byggetrinn 1:

Kommunestyrets vedtak innebærer at prisen settes til kr. 500.000 pr. tomt for privatpersoner.

Privatpersoner kan også søke om boligstøtte etter reglement for finansiell støtte til boligbygging i Sirdal kommune. Ordningen innebærer et rente- og avdragsfritt lån fra kommunen på 300.000,- som ettergis med 30.000 pr. år i 10 år.   Se lenke: Reglement for finansiell støtte boligbygging. 

Sirdal kommune har behov for følgende oppklaring etter flere tilbakemeldinger som baserer seg på andre framstillinger.

 

Kommunedirektøren