• Personer som oppholder seg i Sirdal, som trenger kontakt med legevakt, og ringer tlf. 116 117 vil komme til Flekkefjord interkommunale legevaktsentral som tidligere.
  • Ansatte på legevaktsentralen tar videre kontakt med vakthavende lege i Sirdal som vurderer videre behandling og oppfølging ved Sirdal legevakt.
  • Dersom endringer i forhold til legevaktsamarbeid i Listerområdet på grunn av den spesielle situasjonen med Koronaviruset vil det bli informert om det på kommunens hjemmesider.

Hilsen Sirdal kommune v/ enhet helse/Sirdal legevakt