Som følge av nye tiltak så vil all akuttbehandling bli flyttet over til Lyngdal tannklinikk.

Adr.: Prost Birkelandsgate 4
4580 Lyngdal (Rådhusbygget)

Vi kan fremdeles nåes på telefon. 
Ved akutt tannverk kontakt

Sirdal tannklinikk: 38371990
Flekkefjord tannklinikk: 38325010
Lyngdal tannklinikk: 38345530